Chính sách bảo mật thông tin

        Để đảm bảo an toàn giao dịch, chonhadatvinh.com tiến hành một số biện pháp sau đây:

-          Chonhadatvinh.com yêu cầu thành viên cung cấp thông tin cá nhân trung thực và luôn giữ quyền quản lý, kiểm soát các tài khoản thành viên.

-          Áp dụng hình thức xử lý đối với tài khoản thành viên khi vi phạm quy định, các hình thức xử lý: hạn chế quyền hoạt động, đưa vào danh sách đen, cấm tạm thời tài khoản, xóa vĩnh viễn tài khoản.

-          Trong trường hợp thành viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chonhadatvinh.com có quyền cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật để tiến hành điều tra và truy tố.

-          Tích hợp công cụ để các thành viên tự giác thông báo hành vi vi phạm đến ban quản trị.

-          Không tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, có nghĩa là các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận phương thức thanh toán.

-          Khuyến cáo các thành viên tham gia giao dịch phải tìm hiểu kỹ thông tin đối tác trước khi đồng ý giao dịch.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Khi người dùng có nhu cầu tham gia mua bán tại website chonhadatvinh.com phải tiến hành đăng ký tài khoản, người dùng đăng ký tài khoản phải đồng ý với các quy định của website và chấp nhận khai báo một số thông tin cá nhân. Sau khi đăng ký thành công thì người dùng trở thành thành viên của website.

§  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

-       Liên lạc với thành viên khi cần thiết;

-       Gửi các thông báo cho thành viên;

-       Thống kê hoạt động của website;

-       Quản lý hoạt động của thành viên theo quy định;

-       Các thành viên liên lạc với nhau thông qua công cụ website cung cấp như gửi thông báo hoặc nhắn tin;

Phạm vi thu thập: Chỉ thu thập thông tin của riêng cá nhân đồng ý đăng ký tài khoản tại chonhadatvinh.com gồm: Tên đăng nhập, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, hình đại diện.

§  Phạm vi sử dụng thông tin:

-       Thông tin cá nhân của các thành viên chỉ được sử dụng trong phạm vi hoạt động của website chonhadatvinh.com;

-       Trong trường hợp thành viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan thực thi pháp luật, thông tin cá nhân của thành viên có thể được cung cấp cho các cơ quan chức năng nhằm mục đích điều tra, truy tố hành vi vi phạm đó;

§  Thời gian lưu trữ thông tin:

-       Thông tin thành viên được lưu trữ trong suốt quá trình website hoạt động;

-       Trong trường hợp thành viên có yêu cầu xóa bỏ thông tin, chonhadatvinh.com có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó;

§  Các cá nhân, tổ chức có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của thành viên:

-       Ban quản trị website chonhadatvinh.com;

-       Cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu ban quản trị cung cấp thông tin bằng văn bản trong trường hợp phục vụ cho công tác điều tra hành vi vi phạm pháp luật;

-       Các thành viên trên website có thể yêu cầu được biết thông tin của nhau;

§  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Công ty CP Phần mềm Gruu

Địa chỉ: Số 93B-ngõ 3, Đào Tấn, Tp Vinh, Nghệ An

Email: gruusoft@gmail.com

Trong trường có nhu cầu thắc mắc về thông tin cá nhân, thành viên có thể sử dụng các phương thức sau đâu:

     Công cụ liên lạc tại website chonhadatvinh.com;

     Gửi email;

§  Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

-       Phương thức: thành viên tự chỉnh sửa bằng công cụ trực tuyến do chonhadatvinh.com cung cấp;

-       Công cụ: chonhadatvinh.com cung cấp form cập nhật thông tin cá nhân trực tuyến ngay trên website;

§  Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng:

-       Ban quản trị có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân các thành viên của chonhadatvinh.com, không tự ý tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi chưa được sự đồng ý của thành viên, ngoại trừ trường hợp thành viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật buộc ban quản trị phải chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật để tiến hành điều tra hoặc cơ quan thực thi pháp luật có văn bản yêu cầu ban quản trị cung cấp thông tin phối hợp phục vụ điều tra.

-       Ban quản trị cam kết thông tin cá nhân của thành viên chỉ được sử dụng vào mục đích liên lạc giữa ban quản trị và thành viên, gửi thông báo cho thành viên trong phạm vi website chonhadatvinh.com và chonhadatvinh.vn.

-       Các trường hợp thông tin cá nhân của thành viên bị lộ do tiến hành giao dịch không thuộc phạm vi trách nhiệm của ban quản trị.

-       Thành viên có thể thay đổi thông tin cá nhân bất kỳ thời điểm nào, có thể tự xóa vĩnh viễn tài khoản của mình khỏi hệ thống của chonhadatvinh.com, có thể yêu cầu ban quản trị kết thúc việc lưu trữ thông tin cá nhân của mình.

-       Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

o   Các phương thức thông báo vi phạm: Gửi email cho ban quản trị(địa chỉ email: chonhadatvinh.vn@gmail.com), sử dụng tính năng liên hệ của website, sử dụng tính năng báo vi phạm tại trang chi tiết tin đăng.

o   Quy trình giải quyết khiếu nại:

Bước 1: Tiếp nhận và xác minh thông tin do thành viên báo cáo.

Bước 2: Thông báo đến thành viên các thông tin đã xác minh.

        Bước 3: Khắc phục, đính chính thông tin.

Hotline 24/24:

Hỗ trợ dịch vụ, hợp tác: 

0979 878 008 - 0942.88.70.66

Tư vấn nhà đất Vinh:

Bản đồ quy hoạch thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn 2050
Tra cứu thông tin thửa đất
Nhập để tra cứu thông tin thửa đất: